Tìm Hiểu Biểu Giá cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

null

Khi điều hành một doanh nghiệp, quý vị phải tính đến từng đồng. Là khách hàng, quý vị có quyền biết chính xác những gì đang diễn ra với tiện ích và giá biểu của mình, đặc biệt là khi tăng giá. Chúng tôi giữ cho mức giá tăng hợp lý nhất có thể được, và chúng tôi không yêu cầu quý vị phải làm những gì mà chính chúng tôi không muốn làm. Thực ra, để giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng của mình, chúng tôi đang áp dụng các chương trình hiệu quả năng lượng trong toàn hãng.

Cách Quý Vị Sử Dụng Năng Lượng Là Quan Trọng

Đối mặt với nền kinh tế luôn thay đổi, doanh nghiệp thuộc đủ các ngành nghề và tầm cỡ đang tìm cách sáng tạo để cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm giá thành. SCE có thể giúp, với loạt công cụ thiết kế đáp ứng nhu cầu cụ thể của quý vị: từ các nghiên cứu theo trường hợp, xem các doanh nghiệp khác tiết kiệm năng lượng thế nào, đến những lời khuyên quý giá để làm cho nơi làm việc của quý vị hiệu quả hơn, cho đến các chương trình trả hóa đơn khác linh động hơn, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp.

3 Cách đến Hiệu Quả & Tiết Kiệm cho doanh nghiệp của quý vị

Giá Biểu Được Xác Định Thế Nào

Giá biểu được xác định thông qua quy trình thủ tục minh bạch với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, là cơ quan pháp chế của SCE và các hãng tiện ích do nhà đầu tư làm chủ khác trong tiểu bang. Quy trình này bao gồm sự tham gia và đóng góp ý kiến của công chúng, và tất cả các hãng tiện ích do nhà đầu tư làm chủ đều sử dụng quy trình này.

Phí Chậm Trả Hóa Đơn

Một hóa đơn sẽ được xem là quá hạn sau 19 ngày lịch kể từ khi nó được soạn, vào lúc đó, sẽ xem xét để tính phí chậm trả hóa đơn. Để tránh bị phạt, hãy luôn luôn trả hóa đơn đúng thời hạn.

Thông Tin Giá Biểu Chi Tiết

Mỗi giá biểu được cấu thành bởi yếu tố Dự Trữ Tạo Tiện Ích (Utility Retained Generation, hay URG). Thông tin hoàn chỉnh, chi tiết cũng có sẵn trong Sách Biểu Thuế SCE của Southern California Edison.

Expose as Block
No

Định Nghĩa Quan Trọng

Một số biểu giá có "phí nhu cầu," cho phép đáp ứng nhu cầu điện đỉnh điểm của khách hàng. Lệ phí này được thu thêm vào khoản phí năng lượng, nhưng phí năng lượng là thấp hơn trong biểu giá năng lượng không có phí nhu cầu. Các phí nhu cầu là:

1. Phí Nhu Cầu Trạm Điện, áp dụng quanh năm.
2. Phí Nhu Cầu Thời Gian, chỉ áp dụng trong những tháng mùa hè.

Đối với một số khách hàng, giá biểu có phí nhu cầu có thể cho một số khách hàng cơ hội để giảm hóa đơn điện. Nếu quý vị muốn có thêm thông tin về giá biểu liệt kê bên dưới, bao gồm cách để hội đủ điều kiện, xin gọi cho chúng tôi tại 1-800-990-7788 (tên của biểu giá hiện tại được ghi rõ trên đầu bản kê hóa đơn của quý vị).

Tiền của Quý Vị Đi Đâu

Quý vị sẽ thấy đội công tác của chúng tôi trong cộng đồng để nâng cấp mạng lưới điện, như thay các cột điện để củng cố mạng lưới và làm cho chúng đáng tin cậy hơn. Họ cũng sửa đường dây, trạm biến thế, và trạm phụ, và làm việc suốt ngày đêm trong những trường hợp khẩn cấp.

Sau đây là chi tiết cách chúng tôi sử dụng mỗi đồng thu được từ khách hàng:

Image of a dollar bill
  •   44¢ Phát điện Chi phí nguồn năng lượng, bao gồm năng lượng mặt trời, gió và khí tự nhiên, và việc phát điện của SCE, bao gồm các nhà máy thủy điện và khí đốt thiên nhiên.
  •   30¢ Phân Phối Bảo trì mạng lưới và thiết bị mới, bao gồm cột và dây điện, và các trạm phụ.
  •   8¢ Truyền Phát Đầu tư vào vận hành & bảo trì các đường dây truyền phát điện thế cao.
  •   4¢ trả dứt các hợp đồng dài hạn từ khủng hoảng năng lượng.
  •   14¢ cho các chương trình bao gồm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ khách hàng lợi tức thấp.

Bản phân tích này cho thấy chi phí của chúng tôi khi phục vụ khách hàng doanh nghiệp và thực hiện các chính sách tiểu bang. Dựa trên những tính toán của tháng Giêng, 2017.

Expose as Block
No