Tìm Hiểu Cách Chúng Tôi Khôi Phục Điện

Khi xảy ra mất điện, chúng tôi yêu cầu quý vị đặt an toàn của mình lên hàng đầu cho đến khi nhân viên của chúng tôi có thể xác định vị trí và sửa chữa thiệt hại. Nên nhớ: Đừng đến gần đường dây rơi xuống đất. Thời gian phục hồi thay đổi tùy theo mức độ hư hỏng. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để khôi phục điện thông qua quy trình ba giai đoạn để khôi phục điện lại nhanh nhất và an toàn nhất có thể.

Cho dù là bão, hỏa hoạn, hay động đất, có nhiều lý do tại sao mất điện hoặc vụ mất điện khác có thể xảy ra hoặc dịch vụ điện có thể bị gián đoạn. Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục lại điện một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Băng hình ngắn này giới thiệu các bước chúng tôi thực hiện để sửa chữa thiệt hại và khôi phục lại điện cho các cộng đồng và nhà cửa.

Giai Đoạn 1: Đánh Giá & Bảo Vệ

Chúng tôi gửi nhân viên có trình độ cao vào khu vực để xác định vị trí và giám sát nguy cơ cho sự an toàn. Những mối nguy hiểm này có thể bao gồm dây điện rơi xuống đất và cột điện đổ.

Sau đó nhân viên của chúng tôi kiểm tra để biết chắc đã ngắt nguồn điện để quý vị được an toàn. Họ cũng kiểm tra để biết chắc điện đang truyền đến các cơ sở quan trọng như bệnh viện, trạm cứu hỏa, và các dịch vụ thiết yếu khác.

Giai Đoạn 2: Sửa Chữa Hư Hỏng

Khi thiệt hại đã được đánh giá và các biện pháp an toàn đã được đưa ra, chúng tôi sẽ cho nhân viên đến sửa chữa. Các trạm biến áp và đường dây chính và dây điện phải được sửa chữa để phục hồi điện cho quý vị. Ngay cả khi quý vị không thấy nhóm nhân viên thực địa của chúng tôi, hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm việc ở gần đó để khôi phục điện cho quý vị.

Giai Đoạn 3: Khôi Phục Điện

Khi thiệt hại đã được sửa chữa, chúng tôi bắt đầu khôi phục lại điện cho tư gia và các tòa nhà. Nếu quý vị thấy điện của hàng xóm có lại trước, xin đừng lo lắng. Nhà quý vị có thể nằm trên mạch hoặc đường dây khác. Chúng tôi biết ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong khi chúng tôi làm việc nhanh nhất có thể để bật đèn trở lại.

Báo Cáo Mất Điện

Quý vị gặp sự cố mất điện? Quý vị có thể báo mất điện hoặc mất điện đèn đường tại Trung Tâm Quản Lý Mất Điện. Quý vị cũng có thể xem Bản Đồ Mất Điện và thông tin về mất điện hiện tại hoặc mất điện để bảo trì của chúng tôi. Nếu quý vị muốn nhận thông tin cập nhật bằng tin nhắn, email hoặc điện thoại, xin hãy ghi danh nhận thông báo.