Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Hãy để Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng giúp quý vị bảo toàn năng lượng và tiết kiệm tiền. Với các khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức, chúng tôi sẽ cung cấp đồ gia dụng miễn phí* và lắp đặt tủ lạnh, máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, và nhiều hơn nữa, đồng thời các giải pháp tiết kiệm tại nhà như làm cho căn nhà phù hợp với thời tiết sẽ giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và tiền bạc mỗi ngày.

*Trong một số trường hợp quý vị có thể được yêu cầu đồng trả.

Quý Vị có Đủ Điều Kiện Nhận Đồ Gia Dụng Miễn Phí?

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ trang trải chi phí—gồm cả lắp đặt—đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng mới.

 

Để biết thêm thông tin vui lòng gọi đến 1-800-736-4777, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều.

Chương trình do khách hàng tiện ích California tài trợ và do Southern California Edison điều hành dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California.

Related Documents

Expose as Block
No