Lựa Chọn Biểu Giá cho Công Nghệ Năng Lượng Sạch

""

Lựa Chọn Biểu Giá cho Công Nghệ Năng Lượng Sạch

Để thêm phần giá trị cho Xe Điện (EV) của quý vị và công nghệ năng lượng sạch khác với TOU-D-PRIME. Nếu quý vị sạc xe điện ở nhà vào lúc có mức giá thấp nhất—từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều—thì cũng tương tự như người dùng xe chạy xăng và chỉ trả dưới $2 cho mỗi gallon. Giá biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) này có cùng khoảng thời gian như TOU-D-4-9PM, nhưng có mức giá đỉnh thấp hơn, phí cố định căn bản hàng ngày cao hơn so với các giá biểu TOU khác, và không có tín dụng cơ sở. Để ghi danh vào TOU-D-PRIME, quý vị phải chứng minh rằng mình thuộc diện hợp lệ.

Ai thuộc diện hợp lệ?

  • Chủ và người thuê xe điện hoặc xe hybrid vừa chạy điện và xăng có ổ cắm sạc
  • Các gia đình có bình điện ở trong khu dân cư
  • Các hộ gia đình có máy bơm điện để hâm nước nóng hoặc sưởi từng phòng

Những cách tiết kiệm với TOU-D-PRIME:

  • Sạc xe EV của quý vị trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều
  • Tránh sử dụng năng lượng trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Giá Biểu TOU-D-PRIME

June to September (4 months)

Giá biểu mùa hè áp dụng từ tháng Sáu đến tháng Chín. Giá biểu ngày thường TOU-D-PRIME có giá Off-Peak và On-Peak. Off-peak là 13¢ từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và 9 giờ tối đến 8 giờ sáng. On-Peak là 38¢ từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.
Mức giá mùa đông áp dụng từ tháng Mười đến tháng Năm. Mức giá ngày thường và cuối tuần TOU-D-PRIME có giá Super Off-Peak, Mid-Peak và Off-Peak. Super Off-Peak là 12¢ từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mid-Peak là 35¢ từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Off-Peak là 12¢ từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng.
Legend of super off-peak, off-peak, and on-peak. Above rates are per kWh.
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Sign Up for TOU-D-PRIME

Meet the requirements? Call us at 1-800-655-4555 to find out if TOU-D-Prime is a good fit for you.

Expose as Block
No
Expose as Block
No
""

Explore EV Rates & Savings

Get more info about how you can help your wallet while helping the environment with an EV.

EV Rates & Savings >

""

Other TOU Plan Options

All of our TOU plans feature rates that vary based on the time of day, day of the week, and season. Explore more options to find the right one for your household.

TOU Rate Plans >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off