Chúng Tôi Tận Tâm Vì Sự An Toàn của Quý Vị

Khi quan tâm đến các ảnh hưởng tới sức khỏe có thể xảy ra do tiếp xúc với Điện Trường và Từ Trường (EMF) phát sinh, chúng tôi tận tụy nghiên cứu và giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm về mặt xã hội. Trong hơn 40 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ, tài trợ, và tiến hành nghiên cứu về sức khỏe và kỹ thuật EMF.

Bắt đầu vào đầu thập niên 90, chúng tôi đã tiến hành công việc giảm thiểu từ trường tạo ra bởi các cơ sở mới, và hôm nay chúng tôi tiếp tục hợp tác với các cơ quan chính phủ và các tổ chức nghiên cứu để giải quyết những vấn đề vẫn chưa được giải đáp và soạn các chính sách đồng nhất về EMF.

Expose as Block
No